Užitečné informace

Úřední hodiny

Každá sobota 08:00 – 10:00 – Starosta Vladimír Šálek

Každá 1. sobota v měsíci 09:00 – 10:00 – Pokladní Jana Loudová

Nakládání s odpady

Poplatky za popelnice na rok 2024

1x za 14dní

1. osoba na čísle popisném 500,- Kč/rok 2. osoba 500,- Kč/rok, každá další osoba 200,- Kč/rok.

1x za týden

1. osoba na čísle popisném 1000,- Kč/rok 2. osoba 500,- Kč/rok, každá další osoba 200,- Kč/rok.

Poplatky se platí u pokladní. Známky se platí vždy od Ledna pro daný rok.

PopelniceKaždou středu ráno
Kontejner – PapírLiché týdny 2x měsíčně
Kontejner – PlastSudé týdny 2x měsíčně
Kontejner – SkloKaždý 1. čtvrtek
Kontejner – TetrapakKaždý 1. týden

Půjčování nářadí

Ve věci vypůjčení si obecní štípačky, míchačky, výsuvného žebříku nebo lešení se mohou zájemci obrátit na pana Tomáše Krále, tel. +420 730 861 856.

štípačkamíchačkažebříkvýsuvný žebříklešení
Cena/den50,-50,-100,-200,-200,-
Ceník

Společenský sál

Ve věci vypůjčení si společenského sálu se mohou zájemci obrátit na pana starostu, tel. +420 605 299 886.

Cena/den
800,-Životní jubilea: 60, 70,80,90 let (pro občany s trvalým bydlištěm)
1200,-Ostatní narozeniny, svatby, rodinné oslavy, atd. (pro občany s trvalým bydlištěm)
2000,-Akce, narozeniny, svatby, rodinné oslavy, atd. (pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Doubraviččce)
Ceník

Těžba dřeva

Ve věci těžby dřeva samovýrobou se mohou zájemci obrátit na pana Ladislava Gregora ml. nebo Miroslava Machače. Oba jsou kompetentní k tomu, aby Vám označili stromy a vypočítali poplatek za vytěžené dřevo. Tato nabídka platí pouze pro občany obce Doubravička.

Vždy je nutné podepsat s obcí Doubravička smlouvu.

Cena/m3 (plm)Druh dřeva
350,-Měkké dřevo
400,-Tvrdé dřevo
50,-Dřevo v obtížně dostupné lokalitě
Ceník